Camere Frigorifice Frigotermexpert Frigoterm Expert - Camere Frigorifice Camere Frigorifice Frigotermexpert

Camere Frigorifice

Prezentam principalele tipuri de instalaţii şi cicluri de camere frigorifice utilizate astăzi în tehnica frigului:

Camere frigorifice cu compresie mecanică de vapori, Camere frigorifice cu compresie mecanică de gaze, Camere frigorifice cu absorbţie şi Camere frigorifice cu ejecţie. De asemenea, la nivelul Camerelor frigorifice cu compresie mecanică de vapori, cele mai răspândite astăzi ca utilizare, se prezintă mai detaliat calculul acestora şi câteva aspecte legate de modelarea lor în vederea simulării numerice a regimurilor nenominale de funcţionare. Având în vedere contextul internaţional actual legat de diminuarea şi interzicerea utilizării fluidelor frigorifice cu efect negativ asupra stratului de ozon şi efectului de seră, în prima parte a lucrării se prezintă şi câteva aspecte legate de fluidele frigorifice şi protecţia mediului, precum şi soluţiile de substituţie a fluidelor frigorifice ce au fost sau vor fi eliminate din exploatare, prin reglementările internaţionale din domeniu. Lucrarea conţine de asemenea, tabele cu proprietăţile termodinamice şi termofizice (la saturaţie) pentru câteva din cele mau utilizate fluide frigorifice în prezent (amoniacul, freonii R 22, R134a şi amestecul zeotrop R 407C).

 
Camere Frigorifice
 
 
Camere frigorifice cu compresie mecanică de vapori  - destinderea adiabată reversibilă (izentropică)  în detentorul D, care determină scăderea parametrilor presiune şi temperatură de la pc, Tc la pv, Tv; - vaporizarea izobar-izotermă  în vaporizatorul V, care are loc la presiunea şi temperatura de vaporizare pv şi respectiv Tv. Transferul de căldură de la sursa rece la agentul frigorific are loc la diferenţe infinit mici de temperatură, deci Tv=Tf (temperatura de vaporizare = temperatura la care se obţine frigul). a b Schema  şi ciclul  instalaţiei frigorifice ideale cu compresie mecanică de vapori: K – compresor, C – condensator, D – detentor; V – vaporizator; M – motor electric. Bilanţul termic al ciclului ideal al instalaţiei frigorifice cu compresie , este căldura specifică absorbită în vaporizatorul instalaţiei la temperatura coborâtă, căldura specifică cedată în condensatorul instalaţiei la temperatura ridicată, lucrul mecanic consumat în compresor, în kJ/kg lucrul mecanic obţinut prin detenta vaporilor, în kJ/kg; c d l = l - l – lucrul mecanic total al ciclului, în kJ/kg.